Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7724 9f61 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
7836 a51e
Reposted fromkarmacoma karmacoma
7882 e73c 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
7893 816a 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
8054 1fa9 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
8065 1088 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix
3702 6902

babyanimalgifs:

What kind of sushi is this? (via fairysoda)

Reposted fromhighhopes highhopes viascorpix scorpix
9759 2ab1 500
Reposted fromkaiee kaiee viascorpix scorpix
1235 eabe 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viascorpix scorpix
Reposted fromweightless weightless viascorpix scorpix
warsaw tardis - it's shittier on the inside; każdy kraj ma taki tardis na jaki sobie zasłużył :P...
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viakarmacoma karmacoma
http://38.media.tumblr.com/9fafd0d757a42dd5f7f6e2e831f150d0/tumblr_nahigbcmKN1qlx024o2_r1_500.gif
Reposted fromcaligula caligula viakarmacoma karmacoma
Dlaczego czułam się zawsze sama wśród ludzi? Zmuszałam się do kontaktów z nimi, prowadziły do tego okoliczności, ale mimo najlepszej woli strach zawsze zwyciężał i po krótkiej walce rzucałam się do ucieczki. Kiedy byłam znowu sama, ogarniały mnie zupełnie inne uczucia. Zaczynałam cierpieć z powodu samotności i opuszczenia i nie mogłam znieść myśli o tym, że przyjaciele dyskutują, bawią się, śmieją, dzielą się swoimi radościami i przyjemnościami. A przecież sama unikałam tych cudownych, czarodziejskich rejonów, bo wydawało mi się, że są otoczone drutem, przez który przepuszczono prąd elektryczny dla ochrony przed włamywaczami i że i tak nie będę mogła się dostać do środka. Że więc nie warto robić wysiłku. A przecież marzyłam o możliwie najintensywniejszym życiu, chciałam poznać prawdziwy smak życia, śmiać się i płakać, być całowaną na oczach wszystkich; dostawać kwiaty, chodzić pod rękę, patrzeć przez okno na ruch uliczny... 
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe viakarmacoma karmacoma
6557 4959 500
Reposted fromswissfondue swissfondue viakarmacoma karmacoma
0017 6104 500

dicknurse:

straight-off-the-deep-end:

WAFER!!! ❤

Not For Sale

Reposted fromgreggles greggles viakarmacoma karmacoma
5775 0dde
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viakarmacoma karmacoma
8589 7abf 500
Reposted fromadamkrk adamkrk viakarmacoma karmacoma
Francuzka, Angielka czy Algierka smuci się, gdy jej coś dolega, facet ją rzuci, ona rzuci faceta, złamie się jej obcas, paznokieć. My, Słowianki, smucimy się znacznie bardziej poważnie i z dużo ważniejszych powodów, na przykład z braku powodu.
— Amelie Sobczak-Sabre 'Paryżanka'
Reposted fromcammycat cammycat viakarmacoma karmacoma
9823 c921 500
Reposted fromlilimor lilimor viakarmacoma karmacoma
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl